Bolesti oka pasa

Uveitis kod pasa

Šta je uveitis ili u prevodu-upala oka kod psa?

Uveitis kod pasa

Uveitis je inflamatorno stanje unutrašnjih struktura oka, odnosno uvealnog trakta, kojeg čine iris, cilijarno telo i horoid. Ovo je često stanje kod pasa pošto su sva ova tkiva izrazito vaskularisana (prokrvljena) i imunosenzitivna. Razlikujemo anteriorni (prednji) uveitis (iritis, ciklitis i iridociklitis) i posteriorni uveitis (uveitis koji zahvata zadnje strukture oka-horoiditis, horioretinitis).

Zašto se javlja uveitis?

Uveitis se može javiti nezavisno od bolesti drugih struktura oka ili se može javiti kao posledica bolesti sočiva (katarakt kod pasa je čest uzrok uveitisa), rožnjače (ulceri na rožnjači se komplikuju uveitisom) ili sklere.

Uveitis može biti primarno bolest oka (uveitis nastao zbog katarakte ili primarnog tumora oka) ili se može javiti sekundarno kao posledica sistemskih bolesti:

  • neoplastičnih (pr. nekada je jedina manifestacija limfoma uveitis);
  • infektivnih;
  • gljivičnih (Blastomyces dermatitidis, Histoplasmosis, Cryptococcus neoformans, Coccidiomycosis);
  • parazitskih (Dirofilaria immitis, Onchocerca lupi, Toxocara canis, Leishmania infantum, Toxoplasma gondii);
  • virusnih (CAV-1);
  • bakterijskih (Brucella canis, Bartonella spp, Leptospira spp, Ehrlichia canis);
  • autoimunih (uveodermatološki sindrom, pankreatitis);
  • toksičnih, metaboličkih (hiperlipidemija);

U preko 50% slučajeva, uveitis je posledica sistemskih bolesti. Pošto uveitis može dovesti do gubitka vida ili je klinički simptom neke životno ugrožavajuće bolesti, veoma je važno utvrditi uzrok uveitisa zbog daljeg postupanja s pacijentom.

Kako se manifestuje uveitis?

Hronični uveitis

Uveitis kod pasa može zahvatiti jedno ili oba oka. Može biti izrazito bolan, što pacijent manifestuje blefarospazmom (grčom očnih kapaka koji ide od žmirkanja do potpunog zatvaranja obolelog oka) i fotofobijom (kada psu ,,smeta’’ svetlost).

Prisutni su manje ili više izražena epifora (pojačano suzenje), iscedak iz oka (koji može biti beličast ili zelenkast), krmeljanje (vlasnik primeti naročito ujutru da su kapci psa ulepljeni zelenkastim krmeljima) kao i protruzija trećeg očnog kapka. Uočava se crvenilo oka usled konjunktivalne zažarenosti, istaknuti su krvni sudovi beonjače, a krvni sudovi se mogu pojaviti i na rožnjači.

Zapaža se zamućenost oka usled edema rožnjače, keratičkih precipitata (taloženje inflamatornih ćelija na kornealnom endotelu) i fibrinskih naslaga. Klinički simptomi uveitisa mogu biti hipopion (prisustvo inflamatornih ćelija u prednjoj očnoj komori) ili hifema (prisustvo krvi u prednjoj očnoj komori). Izražene su promene na irisu (šarenici), koji postaje tamniji, uz pojavu neovaskularizacije irisa (rubeosis iridis).

Zenica je sužena (mioza zenice). Kao posledica uveitisa, javljaju se sinehije, sekundarni glaukom, katarakta i iris bombe’ (anteriorno baloniranje irisa ka endotelu rožnjače).

Kako se dijagnostikuje uveitis?

Dijagnoza se postavlja oftalmološkim pregledom. Da bi se utvrdio uzrok uveitisa, treba uraditi krvnu sliku i biohemiju, kao i serološke testove na infektivne bolesti. Kod sumnji na neoplaziju, treba uraditi rendgen grudnog koša, ultrazvuk abdomena, aspiraciju finom iglom limfnih čvorova, krvni razmaz.

Kako se leči uveitis?

Terapija podrazumeva antiinflamatorna sredstva (topikalno i sistemski) i specifičnu terapiju prema uzročniku bolesti i nastalim komplikacijama.  Ukoliko se započne sa ispravnom i pravovremenom terapijom, prognoze za očuvanje vida i oka mogu biti dobre. Problem je što se sa terapijom obično zakasni. U daljem tekstu ćemo napisati zašto uveitis ostaje skriven i zašto ostaje duže vreme neprepoznat.

Infekcija oka kod psa ili konjunktivitis kod psa ili upala oka kod psa...?

Uveitis kod pasa. U prednjoj očnoj komori uočavaju se beličaste trake fibrina.

Problem kod uveitisa je što može ostati nezapažen dugo vremena pre nego što se dijagnostikuje. Vlasnik primeti da su konjunktive crvene i primeti krmeljanje ili iscedak iz oka. Primeti i da pas žmirka i da drži oko zatvoreno. Obično, šta ljudsko oko ne vidi na to i ne sumnja, a šta vidi to mu se učini kao razlog simptoma (a to su u ovom slučaju spoljne strukture oka koje reaguju -rožnjača i konjunktiva).

Zato vlasnik retko može da pomisli da je u pitanju upala unutrašnjih struktura oka i da je ugrožen vid. Teško je vlasniku i da pomisli da ono što vidi na spoljašnjim strukturama oka kao upalu, odražava još intenzivniju upalu unutar oka. Prvo pomisli da je u pitanju infekcija konjunktive oka ili konjunktivitis pa počne terapiju sa antibioticima. Tu se izgubi vreme. Vreme se izgubi i na uzimanje brisa sa površine oka i čekanje rezultata. Na oku psa žive bakterije koje čine mikrofloru oka. One su tu prisutne i treba da budu prisutne. Neće one dovesti do uveitisa, a uglavnom neće one dovesti ni do konjunktivitisa.

One mogu inficirati ulcer koji postoji na rožnjači i to je sve. Ako nema ulcera, rožnjača čuva unutrašnje strukture oka da ostanu sterilne. Strah od bakterijske infekcije površine oka koji je prisutan kod vlasnika, veoma često stavi u drugi plan ono što je zaista za zabrinutost-a to je uveitis, koji je zapravo veoma, veoma retko uzrokovan bakterijama.

Dok pas stigne kod veterinarskog oftalmologa i dok se dijagnostikuje uveitis, pas je već imao jedan ili više ciklusa pogrešne terapije jer je teško bez adekvatnih dijagnostičkih pomagala videti unutrašnjost oka i utvrditi da tamo postoji upala-uveitis. Svo to odlaganje dijagnoze, odlaže i terapiju i donosi mogućnost da uveitis napravi brojne komplikacije i izazove ozbiljne posledice po zdravlje oka. Zakasnela terapija uveitisa daje lošu prognozu kako za vid, tako i za oko kao organ.

Medijalni entropijum kapaka kod mopsa

Šta je medijalni entropijum kapaka?

Medijalni entropijum je pojava pri kojoj je kapak nepravilno postavljen, odnosno uvijen ka unutra sa strane oka koja je uz nosni nabor. Tada dlake sa kože dodiruju i iritiraju rožnjaču (trihijaza). Ovo je često stanje kod brahiocefaličnih rasa pasa, naročito kod mopsa, pekinezera, ši-cu, ali i kod brahiocefaličnih rasa mačaka se uočava (persijska mačka). (more…)

Iznenadno slepilo kod pasa

Brojne bolesti oka, kao i sistemske bolesti mogu uzrokovati iznenadno slepilo kod pasa. Srećom, mnoga od ovih stanja su reverzibilna i lako se leče ako se dijagnostikuju u ranoj fazi bolesti. Svako iznenadno slabljenje ili gubitak vida treba što pre prijaviti oftalmologu.

(more…)

Cherry eye kod pasa-Prolapsus žlezde trećeg očnog kapka

Šta je ,,Cherry eye’’?

Prolapsus žlezde trećeg očnog kapka (,,Cherry eye’’) je stanje pri kojem lakrimalna (suzna) žlezda trećeg očnog kapka ispada iz svog normalnog položaja, što izaziva njeno oticanje i gubitak sekretorne funkcije. Žlezda trećeg očnog kapka ima značajnu ulogu u proizvodnji suznog filma.

Njena veza, koja je drži u fiziološkoj poziciji nije čvrsta, i zato ponekad ona ,,isadne’’ iz svoje pozicije, otekne i smesti se u samom medijalnom očnom uglu. Postoje rase pasa, koje su sklone ovoj patologij, mada se može javiti kod svih rasa pasa i kod mešanaca. Ponekad se pojavi prvo na jednom oku, a ubrzo i na drugom, ali nije neobično da samo jedno oko ima ovaj problem.

(more…)

Promene na očnim kapcima kod pasa

Očni kapci predstavljaju značajnu zaštitu svih struktura oka. Svaka anomalija očnih kapaka (laceracija, tumori, anatomski defekti) može dovesti do gubitka njihove funkcije, a rožnjača tada postaje izložena negativnim uticajima spoljne sredine. Ožiljno tkivo na kapku posle zarastanja povrede ili tumori kapaka mogu dovesti do mehaničkih povreda rožnjače. Svako uvrtanje kapaka ka očnoj jabučici može dovesti do ozbiljnih ozleda rožnjače (ulcera), pojave krvnih sudova i ožiljnog tkiva, a to su sve promene koje ugrožavaju prozirnost rožnjače - dakle i vid, ali i zdravlje čitavog oka, jer je rožnjača prvi omotač oka okrenut ka spoljnoj sredini, koji štiti unutrašnje strukture oka.

Entropijum kod pasa

Entropijum predstavlja uvrtanje očnih kapaka ka površini oka. Može biti zahvaćen gornji, donji očni kapak ili oba. Može se ispoljiti na jednom oku, a posle izvesnog vremena na drugom. Pojedine rase su sklone entropijumu. Kada se uvrnu očni kapci, trepavice i dlake sa očnih kapaka mehanički oštećuju rožnjaču. 

Kako se uočava entropijum?

Ovo stanje dovodi do pojave bolnog oka, pa vlasnik može primetiti da pas žmirka, pojačano suzi ili krmelja. Nekada psi drže oko zatvoreno, a kada vlasnik silom otvori oko može primetiti belu rožjaču (ovo je posledica iritacija oka, što dovodi do otoka rožnjače, koja tada menja boju u plavičastu ili beličastu).

Koje su posledice entropijuma?

Entropijum može dovesti po pojave ulcera na rožnjači, koji ponekad mogu biti izuzetno duboki, pa može nastati perforacija rožnjače, odnosno izlivanje očne vodice, kao i uzrokovati druge posledične komplikacije. Kod nekih pasa se uočava ožiljno tkivo (beličasto), kao i krvni sudovi ili tamni pigment kao posledica hronične iritacije. Rožnjača može da toliko izgubi svoju prozirnost, da nije moguće uočiti šarenicu niti zenicu posmatranjem oka psa.

Kako se sanira entropijum?

Kod vrlo mladih pasa može se izvršiti privremeno postavljanje šavova kako bi se korigovao entropijum. Nekada je nakon toga, sazrevanjem psa, moguće spontano korigovanje entropijuma. Uglavnom je neopodna hirurgija za rešavanje problema entropijuma, a svaka rasa (i svaka individua unutar rase) zahteva poseban pristup i pažljiv odabir hirurške procedure. Kod nekih rasa pasa (šar pei, čau čau, engleski buldog) je potrebno obaviti kombinovane operacije kako bi se ispravio entropijum. Kod nekih rasa je entropijum prisutan na samo jednom delu kapka, pa je potpuno drugačiji pristup sanaciji problema (npr. medijalni entropijum kod mopsa). Videti više o operaciji entropijuma kod pasa u odeljku ,,Hirurgija entropijuma’’. Izmene na očnim kapcima Entropijum kod mladog psa rase kane korso (strelica). Pas pokazuje znake iritacije oka (suzi i žmirka). Entropijum kod mačaka Mačke isto mogu imati problem sa entropijumom. Neke rase mačaka su sklone entropijumu 

Ektropijum kod pasa

Ektropijum predstravlja izvrtanje očnih kapaka ka spolja. Ovo stanje može dovesti do hronične iritacije oka usled prekomerne izloženosti rožnjače i konjunktive spoljnoj sredini i preteranog isušivanja oka. U terapiji je obično dovoljno samo ukapavanje veštačkih suza da bi se smanjila nelagoda. U nekim slučajevima može biti potrebna hirurška korekcija. Kod nekih rasa pasa je česta pojava kombinacije entropijuma i ektropijuma na istom očnom kapku, samo u različitim delovima kapka. Ektropijum donjeg očnog kapka.

Tumori (neoplazije) očnih kapaka

Pojava neoplazija na očnim kapcima može dovesti do iritacije rožnjače, pojave ulcera i ožiljaka na rožnjači. Tumor može uništiti rub kapka, pa i čitav očni kapak. Većina tumora očnih kapaka kod pasa je benigna i dovoljno je samo hirurški ih ukloniti. Ukoliko je rub očnog kapka oštećen, treba ga hirurški rekonstruisati, da bi kapak nastavio da obavlja svoju ulogu. Ponekad se na očnim kapcima mogu javiti maligne neoplazije, koje zahtevaju agresivnu medicinsku i hiruršku terapiju. Često tumori očnih kapaka ne liče vlasnicima na neke neoplastične procese, a ponekad neki upalni procesi (bakterijski, parazitski, autoimuni) liče na neoplazije. Da bi znali da li je u pitanju neoplazija, da li je benigna ili maligna, može se uzeti uzorak tkiva za citološko ispitivanje ili biopsija za patohistološku analizu. Najsigurnije je nakon hirurškog uklanjanja masu poslati na patohistološki pregled da bi se postavila dijagnoza, i ukoliko je neophodno, uključila dodatna terapija.  Tumori kod pasa na očnim kapcima
Tumori kod pasa
Tumor očnog kapka kod pasa

Upala očnih kapaka 

Zašto dolazi do upale očnih kapaka?

Upala očnih kapaka (Blepharitis) može biti fokalni (hordeolum i granulomatozni blefaritis), pri čemu dolazi do upale jedne ili više Meibomovih žlezda, ali može da se razvije i kao difuzni problem, koji uzrokuje inflamaciju cele margine očnih kapaka. Može se javiti kao primarni problem, ali i kao jedna od manifestacija generalizovanog oboljenja kože. Shodno tome, uzroci blefaritisa su isti kao i uzroci dermatitisa. Mogu biti infektivne prirode uzrokovani parazitima (Demodex, Sarcoptes, larve Cutebre, larve Hipoderme), bakterijama (Staphylococcus spp, Streptococcus spp. i druge), gljivicama (Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes i Malassezia pachydermatis), kao i nekim protozoama (Leishmania infantum). Uzroci su često imunološke prirode, od alergija do autoimunih bolesti, kao i vaskularne i nutritivne prirode. 

Kako prepoznati upalu očnih kapaka?

Simptomi se razlikuju u zavisnosti od uzročnika i dužine trajanja bolesti. Od simptoma se najčešće javljaju izražen otok i crvenilo očnih kapaka, žmirkanje i suzenje. Često je blefaritis praćen i upalom konjunktive (blepharoconjunctivitis). U kliničkoj slici se mogu javiti i periokularna alopecija (gubitak dlake oko očiju), čvorići, erozije, ljuspe, kraste i ožiljci na kapcima. Psi pokušavaju da češu kapke šapama ili trljaju oči o nameštaj.

Terapija upale očnih kapaka

Da bi terapija bila uspešna, mora se utvrditi tačan uzročnik bolesti. Ukoliko se sumnja na bakterijski ili gljivični blefaritis, radi se citološki i mikrobiološki pregled. Demodeks se dijagnostikuje struganjem kože, a lajšmanija serološkim ili PCR testom. Atopijski dermatitis se potvrđuje intradermalnim kožnim testom, a autoimune bolesti histopatološkim pregledom uzorka tkiva uzetog biopsijom. Svaki uzročnik ima svoju specifičnu medikamentoznu terapiju, koja može biti lokalna i/ili sistemska. Dužina terapije zavisi od uzroka i može trajati mesecima, pa čak i doživotno (autoimuna oboljenja)

Distihije

Šta su distihije?

Distihije su dodatne (prekobrojne i patološke) trepavice koje izlaze iz otvora Meibomovih žlezda, na samom rubu očnih kapaka. Ovo je često nasledno oboljenje pasa i pojavljuje se kao problem već u prvim mesecima starosti životinje. Poznato je da postoji rasna predispozicija, tako da najčešće obolevaju koker španijeli, bokseri, engleski buldozi, jorkširski terijeri i psi rase ši-cu. 

Simptomi koje ispoljava pas sa distihijama

Distihijaza ne mora izazvati probleme s okom, ali može, što zavisi od dužine, broja i pravca pružanja tih prekobrojnih trepavica. Ukoliko trepavice mehanički oštećuju površinu oka, javiće se blefarospazam (nevoljno treptanje i grčenje očnih kapaka), pojačano suzenje i, neretko, keratitis i ulcer rožnjače.

Kako se rešava problem distihija? 

Ukoliko prave problem, dlake se moraju ukloniti, a dlačni folikuli trajno uništiti. Ručna depilacija predstavlja samo trenutno rešenje, zato se mora trajno ukloniti dlačni folikul, a to postižemo smrzavanjem dlačnog folikula (krioepilacijom) ili uništavanjem dlačnog folikula elektrolizom. Lasersko uništavanje distihija, termokauterizacija ili hirurška resekcija dlačnih folikula se ne preporučuje, zbog mogućnosti oštećenja ruba očnih kapaka i posledičnog razvoja ulcera na rožnjači. 

Ektopična cilija (trepavica) 

Šta je ektopična cilija?

Ektopična cilija predstavlja pojavu dodatne dlake ili dlaka, koje se pojavljuju na palpebralnoj konjunktivi i usmerene su ka površini oka. Dakle, to su dlake koje rastu ne s kože, već s konjunktive oka. Ova promena se može uočiti već kod mladih pasa i češća je na gornjem očnom kapku. Postoji rasna predispozicija i rase kod kojih se često može pojaviti ektopična cilija su: bokser, engleski i francuski buldog, ši-cu i zlatni retriver. 

Koje simptome izaziva?

Ektopična cilija za posledicu može imati upalu rožnjače i pojavu čestih, upornih i dubokih oštećenja na rožnjači. Javlja se pojačano suzenje ili gnojav iscedak iz oka. Konjunktive su zažarene i otečene. Pas naglo zatvori oko ili navuče treći očni kapak da bi smanjio bol koji mu dlaka nanosi. Neretko češe obolelo oko. 

Kako se uklanja ektopična cilija?

Ektopičnu ciliju nije lako uočiti, posebno kod pasa koji su nesaradljivi ili imaju izražen otok konjunktive. Teško ju je uočiti ako je dlaka psa svelte boje, pa je i cilija identična - svetla. Ukoliko se posumnja na ovu pojavu, palpebralnu konjunktivu treba pažljivo pregledati pod uveličanjem slit lampe ili operacionog mikroskopa. Ektopičnu ciliju treba ukloniti i uništiti dlačni folikul. Manuelna epilacija dlake, bez trajnog uklanjanja dlačnog folikula, pruža samo privremeno rešenje. Za 4-6 nedelja će ponovo nići dlaka i ponovo će izazivati iritaciju rožnjače. Dlačni folikul se uklanja krioterapijom, elektroepilacijom ili hirurški. 

Trihijaza (Trichiasis) 

Šta je trihijaza?

Trihijaza predstavlja pojavu pri kojoj dolazi do kontakta između dlaka kože koja se nalazi u blizini oka i rožnjače. Dlake koje dospevaju na površinu oka mogu biti i s kapaka, medijalnog očnog ugla ili nosnog nabora. Ova pojava može biti unilateralna ili bilateralna, kao i urođena ili stečena. Rasnu predispoziciju za trihijazu imaju koker španijel, ši-cu, mops i minijaturna pudla. Trihijaza je česta pojava kod rasa pasa s „viškom“ kože na glavi, poput šar-peja, buldoga, psa svetog huberta i pasa rase čau-čau. Neka stečena anatomska patološka stanja, kao što su laceracije očnih kapaka ili entropijum, mogu posledično da dovedu do trihijaze. 

Simptomi trihijaze

Pas ima izraženo suzenje (epifora),  zatvara očne kapke ili žmirka. Može se razviti keratitis, sa ili bez pojave ulcera. Kao što entropijum može dovesti do trihijaze, trihijaza može zbog pojave bola i posledičnog grča očnih kapaka dovesti do sekundarnog entropijuma. 

Kako se rešava problem trihijaze?

Kod pojedinih pacijenata dovoljno je samo redovno skraćivanje periokularnih dlaka. Nekada je neophodno trajno uklanjanje pojedinih dlačnih folikula krioepilacijom. Ukoliko je entropijum uzrok trihijaze, preporučuje se hirurško rešavanje entropijuma. Kod rasa pasa, kod kojih postoje prekomerni nabori kože na glavi, vrši se hirurško uklanjanje viška kože ili se privremeno stavljaju šavovi kojima se koža kapaka odmiče od površine rožnjače (uglavnom kod štenadi i mladih pasa). Ukoliko u oko dospevaju dlake s nosnog nabora, vrši se hirurška korekcija te regije. Ako je uzrok trihijaze laceracija očnog kapka, mora se izvršiti korektivna hirurgija kapka, uz obraćanje posebne pažnje na pravilnu apoziciju krajeva ruba kapka.  

Glaukom kod pasa

Glaukom i terapija glaukoma

Glaukom predstavlja kombinaciju više patoloških stanja oka, koja progresivno napreduju, utiču na slabljenje vida i dovode do karakterističnih promena na očnom nervu, a uvek su u vezi sa povišenim očnim pritiskom. U veterinarskoj medicini predstavlja jedan od najčešćih uzroka gubitka vida.

(more…)

Bolest suvog oka kod pasa

KCS - Keratoconjunctivitis Sicca

Šta je bolest suvog oka?

Bolest suvog oka kod pasa predstavlja progresivno zapaljensko stanje rožnjače i konjunktive izazvano manjkom suza, usled smanjenog kvaliteta i/ili količine suznog filma (izrazito mala proizvodnja suza).

Suzni film pokriva površinu oka, a sastoji se od 3 komponente: vodene, lipidne i mukoidne. Ove slojeve suznog filma stvaraju suzne žlezde, žlezde kože kapaka i konjunktive. Svako stanje koje utiče na ove strukture, može dovesti do promene kvaliteta suznog filma. Poremećaji suznog filma se često susreću kod pasa sa sezonskim alergijama i alergijama na hranu, tako da kućne ljubimce sa tim problemima i izgledom „crvenih očiju“ treba odvesti kod oftalmologa, koji će proveriti kvalitet suznog filma. Budući da suzni film pruža hranjive materije, antimikrobnu zaštitu i kiseonik površini oka, nedostatak suza je ozbiljan oftalmološki problem kod pasa, koji može dovesti do teških patologija rožnjače i gubitka vida

Zašto se javlja bolest suvog oka?

Razlozi za nastanak bolesti suvog oka su brojni i bolest se može javiti kao posledica autoimunih i alergijskih stanja, nekih infektivnih bolesti, endokrinih bolesti (hipotireoidizam, kušing, dijabetes), neuroloških poremećaja, usled dejstva toksina ili nekih medikamenata (sulfo preparati). U prošlosti se žlezda trećeg očnog kapka uklanjala posle prolapsusa. Danas se zna da se kod tih pasa kasnije u životu razvija bolest suvog oka. Zbog poznatih komplikacija koje nastaju usled odstranjivanja žlezde, radi se repozicija prolabirane žlezde (žlezda se ne odseca, već se vraća u fiziološki položaj i fiksira) da bi ona nesmetano nastavila da obavlja svoju ulogu u proizvodnji suznog filma.

Postoje rase pasa sklone ovoj bolesti (mopsevi, engleski buldozi, jorkširski terijeri, bišoni, maltezeri), a bolest suvog oka se češće dijagnostikuje kod pasa srednje životne dobi ili starijih pasa. Kod mladih pasa se može uočiti često kao posledica urođenog nedostatka žlezda koje proizvode suze.

Kako prepoznati bolest?

Bolest suvog oka kod pasa
Bolest suvog oka kod pasa

Vlasnici primećuju da se kod psa često pojavljuje zažarenost (crvenilo) konjunktiva i pojava iscedka iz oka, koji je često gnojav. Bez suza kao zaštitne komponente oka, dolazi do poremećaja mikroflore oka i to je razlog pojave iscedka, povremenog učestalog žmirkanja, češanja i zatvaranja oka. Posle antibiotskih kapi ili masti, stanje se poboljša, a zatim se nakon kraćeg ili dužeg vremena ponovo pogorša. Često se na rožnjači oka pojavljuju ulceri (čirevi), koji se komplikuju i mogu dovesti do perforacije rožnjače. Na rožnjači se mogu uočiti krvni sudovi i ožiljci, (pa vlasnik uočava crvenu ili plavičastu rožnjaču) kao i taloženje tamnog pigmenta, pa vremenom ona postaje neprozirna.

Promene su najčešće prisutne na oba oka, ali su različitog intenziteta. Posebna forma bolesti suvog oka se zove ,,neurogena bolest suvog oka’’. Usled poremećene inervacije oka, dolazi do pojave veoma izražene bolesti suvog oka koju prati suva i ispucala nozdrva sa iste strane lica gde je i obolelo oko.

 

Kako pomoći psu koji ima bolest suvog oka?

Bolest je značajno na vreme prepoznati, pre no što nastupe ireverzibilne promene na rožnjači. Ukoliko primetite da vaš ljubimas često ima probleme sa očima, krmeljanje, gnojav iscedak, žmirkanje i crvenilo konjunktiva, potražite pomoć veterinarskog oftalmologa.

On će dijagnostikovati bolest i prepisati lakrimomimetike i lubrikante. U terapiji treba biti istrajan. Posle kratkog perioda od uključivanja medikamentozne terapije ćete primetiti da pas postaje znatno komforniji, da se zdravlje oka značajno menja na bolje i da nema više potrebe za stalnim uzimanjem brisa i menjanjem antibiotskih terapija. Neki pacijenti ne reaguju na lekove, pa se može sprovesti specifični hirurški zahvat-transpozicija parotidnog kanala.

Transpozicija parotidnog kanala podrazumeva premeštanje pljuvačnog kanala na donji kapak očiju (on se smešta u donju konjunktivalnu vreću), tako da pljuvačka može kontinuirano vlažiti površinu oka.

Kako psima sipati kapi u oči?

Uputstvo za sprovođenje lokalne terapije oka kod životinja

Potrebno je reći da mnogi kućni ljubimci nisu baš kooperativni kada je u pitanju aplikacija lekova za oči. Zato uvek savetujemo da mu se daje mala nagrada u vidu poslastice svaki put kada ga tretirate, zbog čega ljubimac postaje mnogo saradljiviji prilikom sledeće terapije. (more…)

Mutno oko kod pasa, Ulcer Rožnjače ili Kornealni ulcer

Ulcer rožnjače (kornealni ulcer)

Rožnjača je deo očne jabučice, prednji površinski omotač oka. Ona mora biti savršeno prozirna, savršeno glatka i mora imati pravilan oblik da bi efikasno propuštala i fokusirala svetlost.

Istovremeno, rožnjača je važna zaštitna struktura očne jabučice i mora imati dobre odbrambene mehanizme koji joj omogućavaju da se odupre agresivnom spoljnom okruženju.

(more…)