Trovanje

Trovanje pasa i mačaka aspirinom

otrovno

Toksičnost - Srednja do Izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje aspirinima

 • Simptomi: povraćanje, krvavo povraćanje, dijareja sa ili bez krvi, napadi, tremori, koma
 • Terapija kod kuće: Izazivanje povraćanja ima smisla u prvih par sati od ingestije.
 • Terapija kod veterinara: Dekontaminacija, ukoliko je moguća, a pored toga potrebna je i simptomatska terapija. Neophodno je uraditi krvnu sliku i biohemijske analize
(more…)

Trovanje pasa i mačaka solju

otrovno

Toksičnost - Slaba do Izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje solju

 • Simptomi: povraćanje, proliv, depresija, letargija, tremori, napadi, koma
 • Terapija kod kuće: Ne izazivati povraćanje. Ne davati aktivni ugalj.
 • Terapija kod veterinara:hospitalizacija i monitoring vitalnih funkcija, simptomatska terapija
(more…)

Trovanje pasa i mačaka rodenticidima

otrovno

Toksičnost - Izražena! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje rodenticidima (antikoagulanti)

 • Simptomi: kašalj, teško disanje, vidljiva krvarenja po sluznicama ili ako se životinja povredi – krvarenje se ne zaustavlja
 • Terapija kod kuće: Ukoliko je došlo do ispoljavanja simptoma, indukcija povraćanja nema smisla.
 • Terapija kod veterinara: Neophodna hitna hospitalizacija, terapija antikoagulantnim lekovima (vitamin K1), kao i druga potporna terapija.
(more…)

Trovanje pasa i mačaka organofosfatima

otrovno

Toksičnost - Izražena! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje organosfosfatima (insekticidima)

 • Simptomi:salivacija, suzenje, mioza, midrijaza, uriniranje, defeciranje, tremori, svrab i iritacija kože
 • Terapija kod kuće: Ne izazivati povraćanje. Ne davati aktivni ugalj.
 • Terapija kod veterinara: gastrična lavaža, simptomatska terapija i monitoring

(more…)

Trovanje pasa i mačaka opioidima

otrovno

Toksičnost - Srednja do izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje opioidima

 • Simptomi: depresija disanja, ekscitacije, hipotenzija
 • Terapija kod kuće: Ne primenjivati terapiju u kućnim uslovima
 • Terapija kod veterinara:Neohodna hitna veterinarska pomoć, kako bi se što pre uradila adekvatna dekontaminacija.

(more…)

Trovanje pasa i mačaka olovom

otrovno

Toksičnost - Slaba do izražena!

Trovanje olovom

 • Simptomi:povraćanje, dijareja, anoreksija, mršavljenje, bolnost abdomena, regugitacija, histerija, letargija, napadi, slepilo, anemija, PU/PD
 • Terapija kod kuće: Potražite veterinarsku pomoć
 • Terapija kod veterinara:Endoskopija ili hirurško uklanjanje predmeta koje je ljubimac pojeo ili koji su na drugi način dospeli u organizam ljubimca.

(more…)

Trovanje pasa i mačaka oksalatnim biljkama

otrovno

Toksičnost - Slaba do izražena!

Trovanje oksalatnim biljkama

(difenbahija, anturijum, singonium, kale, kineski evergrin, spatifilium, filadendron, šaflera, slonovo uvo)

 • Simptomi: hipersalivacija, jaka bolnost u ustima, šapama pokušavaju da češu usta, edem usana i jezika, otežano disanje, otok konjunktiva
 • Terapija kod kuće: Obilna lavaža, ukoliko je došlo do kontakta sa očima. Može da se daje mleko ili jogurt, uz oprez
 • Terapija kod veterinara: dekontaminacija, simptomatska terapija

(more…)

Trovanje pasa i mačaka nikotinom

otrovno

Toksičnost - Slaba!

Trovanje nikotinom

 • Simptomi: povraćanje, retko kardiovaskularni i respiratorni problemi
 • Terapija kod kuće: Uglavnom nije neophodna. Ukoliko se povraćanje ne smiri, može da se primeni antiemetička terapija.
 • Terapija kod veterinara: Najčešće nije potrebna

(more…)

Trovanje pasa i mačaka marihuanom

otrovno

Toksičnost - Srednja do izražena! Potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje marihuanom

 • Simptomi: ataksija, dezorjentisanost, koma, povraćanje, hipo ili hipertermija
 • Terapija kod kuće: Ne primenjivati terapiju u kućnim uslovima.
 • Terapija kod veterinara: Neophodna hitna hospitalizacija i simptomatska terapija

(more…)

Trovanje pasa i mačaka lepkovima

otrovno

Toksičnost - Slaba do izražena! Potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje lepkom

 • Simptomi: ulepljena koža, dlaka, jezik, otežano disanje, gušenje, hipersalivacija
 • Terapija kod kuće: Izazivanje povraćanja što pre.
 • Terapija kod veterinara:Neophodno je uraditi analize krvi, uključujući i analize elektrolita, kao i analizu urina. Terapija zavisi od načina trovanja (preko kože, udisanjem, ingestijom) kao i od stepena intoksikacije.
(more…)