Uncategorized

Hiperbarična komora u veterinarskoj ambulanti Oculus

Hiperbarična komora je poseban medicinski uređaj koji pacijentu može da dopremi čist kiseonik koji se udiše pod većim pritiskom od atmosferskog. Znamo koliko je kiseonik neophodan za sve životne procese, tako da blagovremena primena kiseonika pod visokim pritiskom može da zaustavi procese ćelijskog umiranja i da obezbedi brže ozdravljenje i regeneraciju oštećenih ćelija I tkiva

Veterinarska ambulanta Oculus je jedina ambulanta u Srbiji i okruženju, koja nudi hiperbaričnu terapiju kiseonikom. Iako je hiperbarična terapija kiseonikom dostupna i korišćena širom sveta u humanoj medicini, uz mnoge naučne publikacije koje izveštavaju o korisnim efektima na ljudske bolesti i na životinjskim modelima, njena upotreba u veterinarskoj medicini je relativno nova, prvenstveno tokom poslednje decenije. Tehnologiju hiperbarične komore koristi mali broj veterinarskih praksi, ali  uvidevši benefite hiperbarične tarapije kiseonikom, taj broj je konstantno u porastu.

Tokom hiperbarične terapije kiseonikom, pacijent je bezbedno i udobno smešten u veliku komoru sa 100% kiseonikom pod pritiskom 1,5 do 3 puta većim od normalnog atmosferskog pritiska. Tretmani mogu trajati od 1 do 2 sata i primenjuju se jednom do dva puta dnevno sa najmanje 4 sata između sesija. Većina pacijenata deluje mirno i opušteno tokom hiperbarične terapije kiseonikom (mnogi čak i zaspe). Ukupan broj neophodnih tretmana varira u zavisnosti od vrste lečenja i odgovora pacijenta.

Okruženje pod pritiskom omogućava mnogo veću apsorpciju kiseonika, povećavajući oksigenaciju svih organa, tkiva i telesnih tečnosti. Udisanje 100% čistog kiseonika izvan okruženja pod pritiskom ne bi značajno povećalo unos kiseonika u ćelije. Sama sredina pod pritiskom uzrokuje da krvna plazma i druge tečnosti u organizmu apsorbuju mnogo veće količine kiseonika, koji telo zatim koristi za vitalne funkcije lečenja.

Generalno, hiperbarična terapija kiseonikom dovodi do stimulacije formiranja novih krvnih sudova u oštećenom tkivu, poboljšanog zarastanja i bolje kontrole infekcije, smanjenja otoka i pritiska izazvanog povredama glave ili kičmene moždine. Hiperbarična terapija kiseonikom može biti od velike pomoći veterinarskim pacijentima tako što ubrzava proces zarastanja i može smanjiti ili eliminisati potrebu za invazivnijim hirurškim procedurama.

Neke od indikacija za hiperbaričnu terapiju kiseonikom su:

  • Rane koje sporo zarastaju, infektivne i nekrotične rane
  • Pankreatitis
  • Sistemske i lokalne infekcije
  • Edemi, različite etiologije (postoperativni, prignječenje, ujed zmije, opekotine…)
  • Traume – unutrašnje, glava, kičmena moždina
  • Bolest intervertebralnog diska
  • Udisanje dima
  • Trovanje ugljen-monoksidom
  • Artritis
  • Ubrazavanje zarastanja nakon ortopedskih intervencija

U našoj ambulanti se terapija u hiperbaričnoj komori pokazala kao odličan izbor kod pacijenata sa ranama koje teško zarastaju, kod pacijenata sa pankreatitisom, hemoragičnim gastroenteritisom (krvavi prolivi)…