Veterinari

Dr vet. med. Sergej Aleksandrovič Lužetski

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, SPECIJALISTA VETERINARSKE OFTALMOLOGIJE

Dr Sergej Aleksandrovič Lužetski je stekao veterinarsku diplomu na Sankt Peterburg akademiji veterinarske medicine 2008. godine. Od 2005. godine sticao je praksu na klinici „Dr Sotnikov“ u Sankt Peterburgu, gde se zaposlio odmah po diplomiranju kao veterinarski klinički oftalmolog.

Tokom 12 godina rada kompletno je organizovao i vodio odsek za oftalmologiju na klinici ,,Dr Sotnikov“, koja pruža širok spektar usluga veterinarske oftalmologije i predstavlja vodeću oftalmološku službu u Ruskoj Federaciji.

Od 2010. godine, uz pomoć osoblja klinike, Sergej Lužetski organizuje godišnju veterinarsku oftalmološku konferenciju, koja se svake godine u jesen održava u Sankt Peterburgu. Oko 200 veterinara učestvuje na ovoj konferenciji svake godine, a kao predavači su na ovaj događaj pozivani vodeći svetski stručnjaci.

Redovno učestvuje na događanjima ECVO, ESVO. Bio je predavač na brojnim veterinarskim konferencijama u Rusiji i susednim zemljama. Objavljuje članke u veterinarskim časopisima u Rusiji. Svoj klinički rad objavljuje na svom youtube kanalu koji je prilično popularan u uskom krugu veterinarskih stručnjaka.

Dr Lužetski je oftalmolog u specijalističkoj veterinarskoj oftalmološkoj ambulanti Oculus.

dr Sergej Lužetski - Oftalmolog Rus za pse

Dr vet. med. Slavica Đukić

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE, SPECIJALISTA VETERINARSKE OFTALMOLOGIJE

Slavica Đukić, doktor veterinarske medicine, stekla je veterinarsku diplomu na Veterinarskom fakultetu Beogradskog Univerziteta 1998. godine. Diplomu specijaliste iz kliničke patologije i terapije kopitara stiče 2000. godine. Dva puta je imala višemesečno stručno usavršavanje na klinici „Veterinary Teaching Hospital-Iowa State University“ (1999. i 2005. godine). Od 2001. godine obavlja privatnu veterinarsku praksu. Od 2014. godine predaje Bolesti žvotinja u srednjoj poljoprivrednoj školi ,,Josif Pančić“ u Pančevu.
Dr Đukić je u programu oftalmološke specijalizacije u specijalističkoj ambulanti Oculus, pod mentorstvom dr Grozdanićdr Lazić i dr Lužetski.

dr Slavica Đukić

Marko Pipan, DVM, Dipl. ACVECC

Marko Pipan je diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, 2000. godine.

Na fakultetu je završio jednogodišnji staž, nakon čega odlazi na praksu iz veterinarske medicine i hirurgije malih životinjana u Holandiju, Utreht Univerzitet. U cilju daljeg usavršavanja odlazi na Univerzitet Pensilvanija, u SAD – u, gde je završio trogodišnju obuku iz urgentne veterinarske medicine i intenzivne nege. 2011 godine stekao je titulu specijaliste Američkog koledža urgentne veterinarske medicine intenzivne nege (Dipl. ACVECC).

Kao specijalista urgentne veterinarske medicine je radio u različitim zemljama širom sveta. Pored kliničkog rada, bavio se edukacijom veterinara i održavao je veoma posećena predavanja gde je prenosio svoja iskustva stečena u oblasti urgentne veterinarske medicine. Njegova predavanja su interaktivna i u slušaocu podstiče razmišljanje i razvoj logike koja je neophodna za ovu granu veterine.

Dr Pipan uživa u predavanjima i edukaciji veterinarskog kadra. Snažno veruje u timski pristup u toku radu sa kritičnim pacijentima, i ističe važnost timskog rada za uspešnu veterinarsku urgentnu praksu. Raduje ga svaki pacijent koga je spasao i sa velikim entuzijazmom pristupa svom radu.

Marko Pipan