Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Akutna krvarenja kod pasa i mačaka

U zavisnosti od mesta i izvora, krvarenja možemo da podelimo na unutrašnja i spoljašnja. Uzroci krvarenja mogu biti razni, najčešće su u pitanju traume (udarac kolima, borbe sa drugim životinjama, padovi sa visine). Takođe, od lokacije, izvora i obima krvarenja će zavisiti i simptomi koje životinja ima, te ćemo kod otvorenih krvarenja videti direktno izlazak krvi iz prirodnih ili stečenih otvora na telu, ali ukoliko je reč o unutrašnjem krvarenju, možemo samo da vidimo znake hemoragičnog i hipovolemijskog šoka, a kasnije u krvnim analizama ustanovimo anemiju i hipoproteinemiju.

Pored krvarenja nastalih usled trauma i oštećenja krvnih sudova, do krvarenja može doći i zbog poremećaja u koagulaciji, koji može da uzrokuje nastanak spontanih krvarenja.

Terapija krvarenja zavisi od težine i lokacije, ali se svodi na:

  • Stabilizaciju i intenzivnu negu
  • Lokalnu hemostazu i sprečavanje daljeg gubitka krvi
  • Transfuziju pune krvi ili derivata krvi
  • Medikamentoznu terapiju.

Da bi utvrdili da li je kod životinje prisutno unutrašnje krvarenje, pored anamneze uzete od vlasnika i kliničke slike, potrebne su dodatne dijagnostičke metode (UZ pregled, laboratorijske analize, RTG snimci, torako i abdominocenteza). Ukoliko se životinja na prijemu u bolnicu nalazi u hemoragičnom šoku, na prvom mestu je neophodna stabilizacija pacijenta. Postojanje dostupne krvi za transfuziju je od velikog značaja za lečenje akutnih krvarenja i poremećaja koagulacije.