Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Alergijske reakcije i anafilaktički šok kod pasa i mačaka

Psi i mačke mogu biti alergični na veliki broj materija. Alergije se kod njih dele u tri glavne grupe, a manifestacije obuhvataju: alergije na salivu buve, alergije na hranu i atopijski dermatitis. Promene koje se javljaju kod napomenutih grupa alergena uglavnom dovode do manjih ili većih promena na koži i/ili u digestivnom sistemu. Za lečenje istih potreban je detaljan dermatološki i alergološki pregled i određivanje adekvatne terapije i uzroka alergije.

Stanje kod pasa i mačaka koje nas posebno zabrinjava, a javlja se kao hipersenzitivna (alergijska) reakcija, i koje može da dovede do uginuća životinje i zahteva hitnu veterinarsku intervenciju jeste anafilaktički šok. Nastaje kao posledica izlaganja određenim antigenima (alergenima) i predstavlja izraženu, potencijalno letalnu hipersenzitivnu reakciju organizma. Najčešći uzroci anafilaktičkog šoka kod pasa i mačaka su: vakcine, ubodi insekata, antimikrobni lekovi, NSAIL, opijati, drugi lekovi, hrana, transfuzija, itd. Postoji nekoliko tipova anafilaktičke reakcije, a najčešća predstavlja reakciju na antigen kome je životinja prethodno bila izložena (senzibilisana), pri čemu je organizam stvorio određene molekule (IgE) koji su se vezali za ćelije u organizmu (bazofile, mastocite), a koji se aktiviraju pri ponovnom susretu sa antigenom i otpuštaju veliku količinu medijatora anafilaktičke reakcije.

Kod pasa se usled anafilaktičkog šoka najčešće pojavljuju simptomi na koži (urtikarije, eritremi, pruritus i angioedemi) i u digestivnom sistemu (povraćanje, dijareja), a kasnije, kako reakcija napreduje, dolazi i do poremećaja u radu respiratornog sistema (otežano disanje i gušenje).

Kod mačaka je respiratorni sistem onaj koji prvi odgovori na anafilaktički šok, sa izraženom sekrecijom u respiratornim putevima, otežanim disanjem, ali javljaju se i simptomi poremećenog rada gastrointestinalnog trakta.

Veoma je važno da ukoliko imate ljubimca, uvek pri ruci imate kontakt dežurnog veterinara i urgentne ambulante, koji će čim dođe do reakcije organizma moći u kratkom roku da pruže neophodnu pomoć, jer svako odlaganje lečenja povećava šansu za uginućem.