Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Gutanje stranih predmeta kod pasa i mačaka

Psi i mačke su radoznale životinje i neretko se desi, što više važi za pse nego za mačke, da pojedu neki predmet koji nije namenjen za ishranu. Često progutani predmet lako prolazi kroz jednjak, ali se zadržava ili u želucu ili u tankim crevima. Postoje i određena strana tela koja mogu da se zaglave i u samom jednjaku. Simptomi koji prate gutanje stranog tela su uporno povraćanje, gubitak apetita, opšta slabost, odsustvo defekacije ili manja količina tečnijeg fecesa. Uklanjanje stranog tela iz želuca i creva se odvija hirurškim putem, dok neka strana tela iz jednjka mogu biti uklonjena endoskopski.

“Zaglavljeno” strano telo u digestivnom traktu može da izazove velike problem, te se ovo stanje smatra urgentnim i hitna medikamentozna potpora i hirurška sanacija je često potrebna. Ukoliko se ne odstrani, strano telo može dovesti do perforacije organa digestivnog sistema, sa raširenom infekcijom trbušne duplje (peritonitis), do šoka i uginuća.

U zavisnosti od toga gde se nalazi strano telo, kao i koje su njegove karakteristike, simptomi mogu biti izraženi i burni, ali i blagi i skriveni. Najdramatičniju kliničku sliku imaju životinje kod kojih se strano telo nalazi u prednjim partijama digestivnog trakta, one su veoma uznemirene, izbacuju sadržaj iz jednjaka (regurgitacija), ponašaju se kao da se guše. Kada se strano telo nalazi u želucu i crevima, simptomi takođe mogu da variraju, često podsećaju na druge simptome oboljenja digestivnog trakta, a najdrastičnija klinička slika nastaje kada se javlja potpuna opstrukcija i perforacija creva.

Životinje su, zbog bolnosti i gubitka tečnosti i elektrolita povraćanjem i prolivom, često lošeg opšteg stanja, apatične, odbijaju da jedu, nemaju interakciju sa okolinom, često povraćaju ili pokušavaju da povraćaju.

Dijagnoza se postavlja na osnovu podataka koji su uzeti od vlasnika životinje, na osnovu kliničkih simptoma i detaljnog kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza i specifičnih dijagnostičkih procedura kao što su ultrazvuk abdomena i rendgensko snimanje kranijalnih i kaudalnih partija digestivnog trakta. Često je potrebno, nakon uspostavljanja dijagnoze, a pre hirurškog zahvata, životinju stabilizovati i potpomognuti potpornom terapijom kako bi podnela intervenciju i kako bi se sprečile ili smanjile posledice opstrukcije digestivnog sistema.

Kod životinja koje su sklone jedenju predmeta koji nisu namenjeni za jelo potreban je dodatan oprez vlasnika, da bi se sprečio ceo problem. Igračke i drugi predmeti dostupni životinjama za igru trebalo bi da budu takvi da je nemoguće da ih životinja proguta u celosti ili da odlomi i proguta njihove delove. Druge nejestive predmete za koje životinja pokaže interesovanje ili ih pokušava žvakati, jesti, potrebno je staviti van domašaja ljubimca.