Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Napadi kod pasa i mačaka (konvulzije)

Napadi se definišu kao nevoljna ponašanja koja nastaju usled abnormalne aktivnosti mozga. U osnovi, jedan abnormalni impuls “provocira” niz drugih abnormalnih impulsa i aktivnosti u mozgu. Ozbiljnost i dužina trajanja napada zavisi od količine signala koji se šire mozgom, kao i od brzine i mogućnosti centralnog nervnog sistema da ceo proces stavi pod kontrolu i obustavi napade. .

Napadi u kojima su uključeni delovi velikog mozga mogu dovesti do potpunog gubitka svesti i gubitka kontrole nad telom. U tom slučaju bilo koji mišić u telu može da se kreće nehotično i bez kontrole. Napad je često praćen grčenjem vilice, “veslanjem” nogama, nevoljnim uriniranjem i defeciranjem, vokalizacijom. Takav napad se zove generalizovani napad ili “Grand mal”.

Abnormalni moždani impulsi koji se zadržavaju u organičenim delovima mozga, dovode do “veslanja” nogama, trzanja mišića lica ili nevoljnog pokretanja glave. To su delimični napadi. Oni mogu da pređu u generalizovani oblik.

Postoje i psihomotorni oblici napada kada životinja ima abnormalna ponašanja – pokušaj hvatanja nepostojećih predmeta ustima, “škljocanje” zubima, režanje, zavijanje, kretanje ukrug. Te napade je teško razlikovati od poremećaja u ponašanju i takođe mogu da prerastu u generalizovane napade.

Kada dovedete psa ili mačku za koje sumnjate ili znate da imaju ili su imali napade, najbitniji su sledeći koraci:

  1. Stabilizacija pacijenta ukoliko je napad i dalje u toku, kao i priprema za nove buduće napade;
  2. Utvrđivanje da li pacijent ima napad ili ponašanje koje je slično napadima (sinkopa, poremećaji ponašanja);
  3. Utvrđivanje uzroka napada (Uzimanje detaljne anamneze od vlasnika nakon stabilizacije pacijenta je od velikog značaja za procenu uzroka napada. Bitno je da se procene i uključe ili isključe sva potencijalna sistemska oboljenja koja mogu dovesti do napada. Da se uradi detaljan neurološki pregled pacijenta.);
  4. Utvrđivanje adekvatne terapije (zavisiće od učestalosti pojavljivanja napada, dužine trajanja napada, prisustva ili odsustva sistemskih oboljenja kao uzroka, uzrasta životinje).

Ukoliko posumnjate da vaš pas ili mačka ima napad, ne pokušavajte da mu izvučete jezik iz usne duplje, jer to može da se završi povređivanjem bilo vas bilo životinje. Takođe, ukoliko je moguće i bezbedno po vas i životinju, možete da podmetnete nešto mekano ispod nje. Potrebno je da se konsultujete sa veterinarom i preduzmete preporučene korake. Česti napadi, napadi koji se javljaju jedan za drugim ili se životinja ne budi iz nesvesnog stanja između napada jesu razlozi za hitnu intervenciju i hospitalizaciju pacijenta.