Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Opekotine kod pasa i mačaka

Opekotine kod malih životinja predstavljaju traumatične povrede koje mogu da dovedu do oštećenja velike površine kože, potkožnog i mišićnog tkiva, te uzrokuju metaboličke poremećaje i poremećaje u funkcionisanju organizma u celini. Termičke povrede predstavljaju ozbiljno mehaničko oštećenje ćelija, često svih slojeva kožnog prekrivača.

Najčešće su lokalnog karaktera, ne zahvataju više od 20% površine kože i javljaju se kao posledica povreda u kućnom okruženju (vrele tečnosti, grejna tela, vreli metali), u veterinarskim ambulantama (uređaji za termoregulaciju u toku hirurških zahvata, uređaji za zagrevanje hipotermičnih pacijenata) ili u procesu nege dlačnog prekrivača (fenovi). Težina i obim povrede ne zavise samo od temperature već i od trajanja toplotnog kontakta.

Slučajevi obimnih opekotina su često veoma komplikovani i dovode do ugroženosti respiratornog, kardiovaskularnog i imunološkog sistema, do metaboličkih poremećaja, disbalansa u elektrolitima.

Jedan od čestih problema koji se javljaju, pored direktnog mehaničkog oštećenja ćelija, jeste i hipoproteinemija, koja može biti izražena i koja u kombinaciji sa disbalansom u elektrolitima i hipovolemijom može dovesti do stanja šoka i ozbiljne hipotenzije. Smanjen je dotok kiseonika i hranjivih materija do ćelija i tkiva, što izaziva čitav niz promena i poremećaja u organizmu.

Ukoliko su opekotine nastale u požaru, može doći i do problema sa respiratornim sistemom i potencijalnog trovanja gasom ugljen-monoksidom.

Brza reakcija, stabilizacija i intenzivna nega su od presudnog značaja da bi se spasao život jedinke. Često je boravak u jedinicama intenzivne nege dug i oporavak je neizvestan ukoliko se radi o opekotinama koje zahvataju veći deo tela i koje posledično dovode do drugih sistemskih poremećaja.