Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Otežano disanje kod pasa i mačaka

Prvi koraci u stabilizaciji urgentnih pacijenata su provera prohodnosti disajnih puteva i uspostavljanje normalnog paterna disanja. Ukoliko ovi parametri nisu u fiziološkim granicama, neophodna je intervencija veterinara i hitna pomoć pacijentu. Bez obzira koji je razlog otežanog disanja, pacijentu je potrebna terapija kiseonikom kako bi se stabilizovao i kako bi se omogućio dalji pregled i postavljanje dijagnoze. 

pas na kiseoniku

Ukoliko razlog zbog kog je došlo do otežanog disanja nije moguće brzo odrediti i otkloniti, terapija kiseonikom nam “kupuje” vreme da posledice koje nastaju kao nedostatak kiseonika u organizmu budu što je moguće manje dok se primarni uzrok ne ukloni.

Otežano, ubrzano, usporeno, plitko, abdominalno disanje su samo neki od opisa koje koristimo da opišemo abnormalan patern disanja kod životinja. Poremećaje respiratornog trakta kod životinja delimo na poremećaje gornjih i donjih disajnih puteva. Kada govorimo o poremećajima gornjih disajnih puteva, tu se često radi o opstrukcijama gornjih partija respiratornog trakta, kao i o upalnim, neoplastičnim i neuromuskularnim poremećajima. Kod oboljenja donjih partija respiratornog trakta razlikujemo promene koje nastaju na samom bronhijalnom stablu i plućnom parenhimu, zatim promene u pleuri, promene neuromuskularnog sistema koji kontroliše rad respiratornog sistema.

Ukoliko primetite da vaša životinja kod kuće diše drugačije od onog na šta ste navikli, da je disanje ubrzano ili usporeno, otežano, plitko, da postoji napor pri udisaju i/ili izdisaju, potrebno je što pre obratiti se veterinaru. Manipulacija sa životinjom koja se nalazi u stanju respiratornog distresa trebalo bi da bude što manja, sa što manje restrikcije. Mačke su posebno osetljive na promene u respiratornim organima, te ukoliko prevozite mačku kod veterinara, poželjno je da je stavite u transporter ili kutiju sa otvorima, da bi se stres sveo na minimum i sprečilo pogoršanje simptoma.

Tek nakon stabilizacije pacijenta, moguće je dalje pristupiti dijagnostičkim procedurama u vidu laboratorijskih analiza, rendgenskog snimanja grudnog koša, kao i sprovođenju adekvatne terapije. Kod stanja akutnog distresa izazvanog pleuralnim izlivima ili prisustvom gasa u pleuri, procedure kao što je torakocenteza mogu da umnogome pomognu u stabilizaciji pacijenta, kao i u pronalasku potencijalnog uzroka problema ukoliko se torakocentezom skupi neki sadržaj koji možemo ispitati. Razvoj nauke i veterine dao nam je nova saznanja koja nam omogućavaju upotrebu ultrazvuka u pregledu torakalne duplje kod pasa i mačaka. Ova metoda je neinvazivna, životinje je mnogo bolje tolerišu nego rendgensko snimanje. Metoda TFAST (thoracic focused assessment with sonography for trauma, triage, and tracking) ultrazvučnog pregleda torakalne šupljine može da nam da odgovore na pitanja o razlogu nastanka respiratornog distresa, kao i da nas uputi u kom pravcu terapija i dijagnostika treba dalje da se odvijaju.