Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Traume kod pasa i mačaka

Traumatični događaji kao što su saobraćajne nesreće, ubodne i probodne rane, pad sa visine, borba između životinja — veoma su česta pojava u urgentnoj veterinarskoj ambulanti. Različita stanja organizma i povrede koje nastaju tom prilikom zahtevaju neodložnu intervenciju veterinara, te je dostupnost hitne pomoći za životinje u svako doba dana i noći od velikog značaja.

Traumatske povrede kod pasa i mačaka zahvataju često više od jednog organskog sistema. Često se radi o politraumama, koje zahtevaju brzu trijažu pacijenta, procenu stepena ugroženosti života i hitnu stabilizaciju. Tek nakon stabilizacije vitalnih organskih sistema, kao što su respiratorni, nervni i kardiovaskularni sistem, druge povrede mogu biti sanirane i plan lečenja može biti uspostavljen. Životinje koje su preživele traumu često zahtevaju višednevni nadzor i tretman u centru za intenzivnu negu. Kao posledica trauma kod životinje mogu da se jave stanja koja podrazumevaju akutna krvarenja koja moraju biti zaustavljena, stanje šoka, povrede centralnog nervnog sistema, nemogućnost adekvatnog disanja, a sve te povrede mogu veoma brzo dovesti i do srčanog zastoja i potrebe za reanimacijom životinje.

Kako su traume veoma stresne za vlasnika i životinju, veoma je važno ostvariti dobru komunikaciju kako bi vlasnici dali veterinarima prave i značajne informacije o stanju u kom se životinja nalazi, kako bi je što bezbednije prevezli u urgentni centar i kako bi joj bila pružena adekvatna i stručna pomoć.

Kod traumatičnih stanja, oprema koju urgentni centar za pse i mačke poseduje može biti od velikog značaja za brzu dijagnostiku i stabilizaciju životinje, ali dobra obučenost veterinara i brza reakcija vlasnika igraju najznačajniju ulogu.