Hitna stanja

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Ujedne rane kod pasa i mačaka

Jedan od najčešćih razloga zbog kojeg psi i mačke dolaze u urgentnu ambulantu jesu ujedne rane nastale prilikom „svađe“ sa drugom poznatom ili nepoznatom životinjom. Kod mačaka koje žive spolja, bilo stalno ili povremeno, česti su okršaji sa drugim mačkama zbog partnera (ukoliko životinja nije kastrirana/sterilisana) ili zbog teritorije.

Povrede koje pritom nastaju mogu biti različite, od bezazlenih površinskih rana koje ne zadiru u tkivo ili su plitke, ali i do veoma teških povreda različitih delova tela, koje mogu ozbiljno da ugroze život psa ili mačke, te da dovedu do uginuća. Najveći problem nastaje ukoliko dođe do borbe između velikog i malog psa, gde povrede nanete manjem psu mogu biti veoma obimne, da zahvataju više sistema organa, te da ugroze život jedinke. Takođe, ujedne rane kod mačaka, često površinski mogu da izgledaju bezazleno, pogotovo ako životinja ima veliko krzno, ali da se pružaju duboko i da su potencijalni izvor infekcije, pa i sepse i septičnog šoka kod životinje.

Veoma je važno da ukoliko je životinja proživela iskustvo „tuče“ sa drugom životinjom, pa i ako rane izgledaju male, psa ili mačku odvedete kod veterinara da bi se detaljno ispitala težina povrede i odredila adekvatna terapija. Rane koje dovode do otežanog disanja, nekontrolisanog krvarenja, slabosti i kolapsa, nemogućnosti kretanja ili su vidno kontaminirane zahtevaju urgentnu reakciju vlasnika i veterinara. U urgentnoj službi veterinarskih ambulanti, veterinar će pružiti neophodnu prvu pomoć pacijentu, stabilizovati stanje životinje, odrediti obim povreda i proceniti i preduzeti dalje neophodne korake u lečenju i saniranju povreda.