Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka čokoladom

otrovno

Toksičnost - Slaba do izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje čokoladom / kakaom

  • Simptomi: tahikardija, tahiaritmija, hiperreaktivnost, ekscitacije, povraćanje, proliv, tremori, PU/PD, ubrzano disanje
  • Terapija kod kuće: Indukcija povraćanja, što pre to bolje.
  • Terapija kod veterinara: Dekontaminacija, ukoliko je to moguće. Simptomatska terapija

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

cokolada kakao