Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka kiselinama

otrovno

Toksičnost - Izražena! Potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje kiselinama (sadržaj akumulatora, sredstva za čišćenje, limunska kiselina)

  • Simptomi: opekotine na koži, jaka bolnost jednjaka i želuca
  • Terapija kod kuće: Ne izazivati povraćanje. Ne davati aktivni ugalj. Ukoliko je došlo do kontakta sa kožom, isprati obilno hladnom vodom.
  • Terapija kod veterinara: Gastrična lavaža ukoliko je na vreme primljen pacijent. Simptomatska terapija.

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

znak za kiseline