Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka lepkovima

otrovno

Toksičnost - Slaba do izražena! Potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje lepkom

  • Simptomi: ulepljena koža, dlaka, jezik, otežano disanje, gušenje, hipersalivacija
  • Terapija kod kuće: Izazivanje povraćanja što pre.
  • Terapija kod veterinara:Neophodno je uraditi analize krvi, uključujući i analize elektrolita, kao i analizu urina. Terapija zavisi od načina trovanja (preko kože, udisanjem, ingestijom) kao i od stepena intoksikacije.

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Lepkovi