Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka opioidima

otrovno

Toksičnost - Srednja do izražena! Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Trovanje opioidima

  • Simptomi: depresija disanja, ekscitacije, hipotenzija
  • Terapija kod kuće: Ne primenjivati terapiju u kućnim uslovima
  • Terapija kod veterinara:Neohodna hitna veterinarska pomoć, kako bi se što pre uradila adekvatna dekontaminacija.

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

Opioidi