Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka organofosfatima

otrovno

Toksičnost - Izražena! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje organosfosfatima (insekticidima)

  • Simptomi:salivacija, suzenje, mioza, midrijaza, uriniranje, defeciranje, tremori, svrab i iritacija kože
  • Terapija kod kuće: Ne izazivati povraćanje. Ne davati aktivni ugalj.
  • Terapija kod veterinara: gastrična lavaža, simptomatska terapija i monitoring

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

  • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
    leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
  • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
  • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
    pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

pesticidi