Saveti

Važni saveti u vezi sa Vašim ljubimcima

Trovanje pasa i mačaka rodenticidima

otrovno

Toksičnost - Izražena! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku pomoć!

Trovanje rodenticidima (antikoagulanti)

 • Simptomi: kašalj, teško disanje, vidljiva krvarenja po sluznicama ili ako se životinja povredi – krvarenje se ne zaustavlja
 • Terapija kod kuće: Ukoliko je došlo do ispoljavanja simptoma, indukcija povraćanja nema smisla.
 • Terapija kod veterinara: Neophodna hitna hospitalizacija, terapija antikoagulantnim lekovima (vitamin K1), kao i druga potporna terapija.

Trovanje rodenticidima (brometanil)

 • Simptomi: napadi, tremori, ataksija, koma, povraćanje, hipertermija
 • Terapija kod kuće: Potražite hitnu veterinarsku pomoć što pre.
 • Terapija kod veterinara:Uprkos svim terapijama, nekad je neizbežan smrtni ishod. Sprovodi se dekontaminacija u skladu sa stanjem, hlađenje, simptomatska terapija.

U zavosnosti od rizika, uradite sledeće:

 • BLAGI – Primetni su samo blagi simptomi i većina životinja može da se
  leči kod kuće. Ukoliko imate pitanja, obavezno pozovite veterinara.
 • SREDNJI – Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!
 • IZRAŽENI – Opasno po život! Molimo Vas potražite hitnu veterinarsku
  pomoć!

Molimo Vas potražite veterinarsku pomoć!

rodenticid