Urgentna veterina

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Laboratorijska analiza i dijagnostika

S obzirom da su naši pacijenti urgentni i vrlo često su nam rezultati određenih analiza presudni za dalje lečenje.

Laboratorijska analiza i dijagnostika

Najčešće nemamo vremena da čekamo rezultate i zato naša ambulanta poseduje kompletno opremljenu laboratoriju. U svakom momentu možemo da uradimo:

• analize krvne slike
• biohemijske analize
• analizu urina, na urin analizatoru, sa merenjem odnosa proteina i kreatinina
• imunohistohemijske analize
• brze testove za infektivna oboljenja

Osim različite aparature, naše osoblje je obučeno da radi različite manuelne analize pod mikroskopom (krvni razmazi, citološki razmazi, sediment urina, koprološki pregled itd).