Urgentna veterina

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Mehanička ventilacija

Mehanička ventilacija (ventilator sa pozitivnim pritiskom-PPV) je način pružanja respiratorne podrške životinjama koje nisu u stanju da održavaju ventilaciju ili oksigenaciju samostalno. Veterinarski pacijenti koji imaju respiratorni problem mogu imati koristi od upotrebe mehaničke ventilacije. Dve glavne indikacije za početak PPV-a uključuju hipoksemiju (manjak kiseonika u krvi), koja ne odgovara na konvencionalnu terapiju, i respiratornu insuficijenciju. Pored toga, pacijenti sa sepsom i septičkim šokom i oni sa zamorom respiratornih mišića mogu imati koristi od mehaničke ventilacije.

Ventilator jedinice intenzivne nege (ICU) se razlikuje od ventilatora za anesteziju po svojoj sposobnosti da kontroliše udahnutu koncentraciju kiseonika i da ovlaži udahnuti vazduh. Kod pacijenata sa simptomima respiratorne insuficijencije je najvažnije prvo uspostaviti otvoren disajni put. Nakon brze sedacije, može se primeniti ventilacija pomoću Ambu balona koji je povezan sa izvorom kiseonika. Privremeno se može koristiti ventilator za anesteziju (nekoliko sati). Duže od toga nije poželjno jer kiseonik u visokoj koncentraciji može biti štetan. Zato, ako je neophodna dugotrajnija ventilacija, neophodna je upotreba mehaničkog ventilatora pod neprekidnim nadzorom specijaliste intenzivne nege. Dakle, pacijenti se mogu održavati na respiratoru intenzivne nege onoliko dana koliko je potrebno pod konstantnim nadzorom posebno obučenog kadra.

Neka od stanja koja mogu zahtevati mehaničku ventilaciju:

  • Kongestivna srčana insuficijencija
  • Kontuzije pluća
  • Aspiraciona pneumonija
  • Kompresija cervikalne kičmene moždine
  • Poliradikuloneuritis
  • Kardiopulmonalni zastoj
  • Intrakranijalna bolest
  • ARDS

Mehanička ventilacija ima primaran cilj da podržava funkciju pluća kako bi se omogućilo vreme za lečenje uzroka koji je doveo do respiratorne insuficijencije. Upotrebom mehaničke ventilacije možemo znatno poboljšati stopu preživljavanja kod pacijenata sa otežanim disanjem. Pravovremeno započeta mehanička ventilacija kod ugroženih pacijenata može da napravi razliku između života I smrti.