Urgentna veterina

Hitna pomoć za pse, mačke i ostale životinje

Monitoring postoperativnih pacijenata

U postoperativnom periodu od krucijelnog je značaja praćenje vitalnih parametara i konstantan monitoring pacijenata, kako bi, ukoliko dođe do pogoršanja stanja, mogli pravovremeno reagovati.

Monitoring postoperativnih pacijenata

Pod monitoringom se podrazumeva EKG, praćenje disanja, pulsna oksimetrija, temperatura, kao i produkcija urina.

Kako nisu sve ambulante potpuno opremljene za sprovođenje postoperativnog nadzora i nemaju noćno dežurstvo, bilo zbog nedostatka opreme ili osoblja, nudimo im mogućnost transporta pacijenata u našu bolnicu nakon intervencije i nadzor u jedinici intenzivne nege. Naše osoblje je obučeno da ukoliko postoji potreba, reaguje i pruži svu neophodnu negu svim tipovima postoperativih pacijenata.